Vyrovnávací nádrž Vír II

#

Součástí vodního díla Vír I je vyrovnávací nádrž Vír II, vybudovaná na 111,6 km řeky Svratky na začátku říčního meandru pod obcí Vír.

Slouží k vyrovnávání průtoků v řece, rozkolísaných nepravidelnou činností špičkové elektrárny na Víru I.

Nádrž má objemu 290 000 m3.

#

#

Pohled na místo, kde byla zbudována nádrž Vír II.

#

Řez hrází vyrovnávací nádrže v místě přepadu a regulačních klapek,

#

#

#

Počátek ražby přivaděče vody na turbinu Vír II.

#

#

Stavební dvůr.

#

#

#

Místo kde končí 132 m dlouhá štola přivaděče a příprava pro výstavbu mostu přes Svratku.

#

#

#

#

#

Stavební dvůr Vír II a původní zástavba.

#

#

#

Stavební dvůr Vír II a původní zástavba.

#

Výstavba probíhala v letech 1948 až 1952.

Pohled na staveniště z pravého břehu.

#

Celkový pohled na přehradu Vír I, obec Vír a vyrovnávací nádrž Vír II.

#

Pravobřežní pohled na hráz …

#

… a pohled z levého břehu.

Hráz nádrže má železobetonovou konstrukci, tvořenou soustavou samostatných pilířů, o které se opírají betonové hradící desky na návodní straně. Ze vzdušné strany je prostor vyzděn z cihel (brání promrzání hradících desek).

U pravého břehu je přelivná část hráze, tvořená regulačními klapkami 2×14,0 m.

Hráz je v koruně dlouhá 165,0 m a výška nade dnem je 11,0 m.
V koruně hráze je manipulační lávka.

Energetické využití je zajištěno průtočnou vodní elektrárnou s osazenou Kaplanovou turbínou o výkonu 0, 742 MV a hltnosti 1,7 – 8,0 m3/ s.

#

Voda procházející přes přelivnou část hráze Vír II.

#

#

Voda je přiváděna 132 m dlouhou štolou o průtočné ploše 5 m2, začínající cca 50 m od hráze v pravém břehu, s maximálním spádem 13,5 m.
Prochází pod skalním ostrohem a je vyústěna do potrubí o Ø 2.000 mm. Po pro projití elektrárnou je odvedena do původního řečiště Svratky.

Turbínu vyrobili a instalovali pracovníci ČKD Blansko.

Do provozu byla uvedena 4. listopadu 1952.

#

Interiér vodní elektrárny Vír II. s generátorem.

#

Rok 2007 – prováděná oprava vyrovnávací přehrady Vír II.
Vypuštěná nádrž z důvodu opravy odtoků do elektrárny.

#

Pohled na Vír II od jihozápadu.

Oprávnění autoři mohou obsah stránek upravovat.

Současnost

Aktuální stav

Hladina vody: 59.4 m (463.65 m n.m.)

Do přepadů chybí: 3.4 m

Objem vody: 46.33 mil. m3 (zaplněno 87 %)

Teplota na hrázi: 14.4°C

Platné k 22. 9. v 22:00.

PřehradaVír.cz  -  Spravuje Marek Klusák  -  Historickou část zpracoval Jaroslav Černý

koruna vysociny