Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Jaroslav Černý

Poprosil jsem pana Jaroslava Černého, který připravil a zpracoval obsáhlou „historickou“ část těchto stránek, zdali by se návštěvníkům trochu nepředstavil a neobjasnil, co jej k vedlo k jeho velkému zájmu o Vírskou přehradu.

Jaroslav Černý, nar. 1942 ve Veselí

Své dětství a mládí jsem prožil ve Veselí a celý život se tam rád vracím. Vystudoval jsem SPŠ textilní v Brně a po maturitě nastoupil na umístěnku do Vigony Svitavy, kde jsem pracoval po většinu svého produktivního života.

V dětství jsem zažil změny, ke kterým v souvislosti s výstavbou přehrady ve Víře docházelo. Do Chudobína to bylo kousek cesty, měl jsem tam spolužáky, dost často jsme tam chodili, pamatuji na prázdninová koupání ve splavu. Můj tatínek v továrně v Hamrech nějaký čas pracoval. V sousedství našeho domu si postavily své nové domy dvě rodiny z Chudobína.

Rovněž do Korouhvice jsme chodili. V době stavby přehrady nás kluky zajímal kamenolom, vláčky, zažil jsem dobu, kdy se na staveništi hráze mezi bloky procházelo do Víru.

Přehrada Vír, to dílo jsem vždy obdivoval. Zvláště mne to začalo zajímat, když jsem se několikrát při exkurzích podíval i do samotné hráze a elektrárny.

Po odchodu do důchodu jsem začal shromažďovat vše, co s výstavbou přehrady a zatopenými obcemi souviselo. Především fotografie a textový materiál.

Po vydání knihy o Chudobínu jsem chtěl i trochu více poznat osudy druhé zatopené obce – Korouhvice. Podařilo se kontaktovat některé občany, kteří se museli z obce vystěhovat, tak jsem získával a rozšiřoval své informace.

Fotodokumentace k této zaniklé obci se nepodařilo mnoho zajistit. Sem prostě tolik lidí, kteří v té době fotografovali, nechodilo.

Využil jsem dostupných materiálů z archivů, muzeí, z podniku Povodí Moravy i od jednotlivců. Velkou pomocí bylo i využití internetu.

Ctí je pro mne navázání písemného kontaktu a také osobní setkání s panem Karlem Sližem, který na stavbě přehrady pracoval.

Se zájmem jsem sledoval internetové stránky obce Vír, kde jsem hledal nové materiály.

Původně jsem vše dělal jen jako svého koníčka, pro svoji potřebu. Správce vírských stránek, pan Klusák, vytvořil podmínky pro zveřejnění shromážděných materiálů. A mne navedl k tomu, jak je dát k disposici všem dalším zájemcům o tento region. 

Jaroslav Černý

E-mail: deda.cerny@seznam.cz