Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Skupiny pracovníků stavby

Jedna z obsluh betonárny

  • v pozadí vozíky naplněné posledním betonem pro hráz v roce 1953 – 120 000 m3.

Spolu s nimi z leva Karel Sliž, stavbyvedoucí na úseku hráze a ing. Oldřich Hrazdira, dlouholetý hlavní stavbyvedoucí na přehradě Vír I.

Snímek z 12. 12. 1953

Jeden z mnoha kolektivů tesařů.

Betonáři při vysypávání koše pod jeřábem Wolf – obsah 2 t.

Četa pracovníků, kteří prováděli betonáž na hrázi.

???

Další kolektiv betonářů při ukládání betonu pod kabelovým jeřábem a jeho dusáni pomocí vibrátorů.

Před úsekovými kancelářemi stavby:
zleva František Synek, směnový technik na úseku hráz a betonárna (z Olešnice),???, ing. Josef Kolbe, vedoucí laboratoře a zkušebny betonu, vedoucí vrtů a injektáží, ing. Antonín Kotoul, vedoucí geodet, zajišťoval základní měření pro všechny úseky stavby, Karel Sliž, úsekový stavbyvedoucí úseku hráz.

František Synek při provozní nivelaci (zaměřování) na levostranném bloku hráze.

V pozadí patrná konstrukce konečné úhlové stanice lanovky ve Víře.

První zleva Zdeněk Ondra, doktor stavby docházející pěšky ze Štěpánova nad Svratkou, ing. Antonín Kotoul, vedoucí geodet stavby, František Synek, směnový technik na úseku hráz, Ladislav Kozel, směnový technik na úseku hráz, betonárna a přidružené. Později vedoucí úseku, vedl dokončovací práce. Podílel se spolu s Karlem Sližem na předání dokončené stavby investorovi

Z leva: ? ? ? , ing. Josef Kolbe, vedoucí laboratoře a zkušebny, Ladislav Kozel, směnový technik na úseku hráz, ? ? ? , figurant u geometrů,
ing. Jiří Pernica, druhý geodet (pracoval s ing. Ant. Kotoulem), František Synek, směnový technik na úseku hráz, sedící ???, brigádník, figurant u geodetů.

Zleva: ing. Antonín Kotoul, hlavní geodet (pokud někdo obdivuje oblouk přehradní hráze, je to počtářská a geodetická vizitka ing. Kotoula), František Tomášek (od Bystřice n. P.), zedník, později stavební mistr při betonáži hráze (a byl dobrým mistrem – sám si říkal „karabáčník“) , František Synek, směnový technik úseku hráz.

Zleva: ing. Josef Kolbe, vedoucí laboratoře, ???, Josef Šikula, pracovník Stavební správy, později první hrázný na přehradě Vír kde pracoval do roku 1987, František Synek, směnový technik na úseku hráz, Miloš Janoušek (z Věstínka nebo Rovečného), zpracovatel čistopisů na úseku hráz, ale také básník (viz. Časopis Rozběh Ingstavu – báseň Světla nad vodou).

Technici stavby ???, ???, při zaměřování levobřežních bloků.