Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Údolí Svratky / Švarcavy

V časopise českých turistů v roce 1902 popisuje Dr. G. Zába cestu a krajinu kolem řeky Svratky při cestě z Víru.

„Kráčíme k Chudobínu. Cesta nás vede krásnou, neméně půvabnou krajinou, vroubenou z obou stran lesy, zvláště na pravém břehu Svratky mohutnými. Přecházíme můstek přes Korouhvický potok … Napravo se jde do Korouhvice, my jdeme přímo…. Postupujeme hlubokým, divokým, rozervaným údolím, zrak náš těká po skvostném onom půlkruhu lesa a koberci lučním….. v těchto krásách přírodních, nepozorujeme, že od našeho odchodu z Víru uběhlo ½ 2. hodiny a stojíme u prvního stavení, přádelny, hnané mohutnou silou vodní. Ještě chvíli – staneme uprostřed malých stavení, jsme v samotném Chudobíně.

Osada Chudobín – pravým krajinným skvostem cesty k ní neobyčejně dekorativní, jediný volný, divoký park v širé přírodě – leží v kotlině po levém břehu řeky Svratky mezi dvěma dosti sráznými vrchy, většinou porostlými lesy čítá jen 14 domů, má 2 mlýny, 2 pily a 1 dosti slušně zařízený hostinec. Před 50 lety stávaly v místě tom rozsáhlé hamry. Přes lávku na pravý břeh dostaneme se buď pěšinou nebo cestou vozní za ¼ hodiny do Vítochova.“

Pohled do údolí řeky Svratky od Ostražky u Hlubokého.

Okolí Víru:Korouhvice

Snímek uložený v Kronice Víru u zápisu z roku 1948.

Údolí ke Korouhvici a Chlumu – místo dnešní tzv. Korouhvické zátoky.
Pohled od Víru.

Udolí Švarcavy – Svratky u Chudobína.

Pojmenování Svratky pravděpodobně vychází ze staročeského slova „swarti“ – vinout se.
V nedávné minulosti byla také nazývána Švarcavou ( z německého výrazu pro černou barvu).

Svratka u Hamrů.

Údolí mezi Chudobínem a Hamry – pohled od jeskyně Padouška.

Rozvodněná řeka mezi Dalečínem a Chudobínem u zotavovny Hegrov v zimě 1940.
Četník z Dalečína sleduje postup ledových ker.

Chudobín – ve výřetu levobřežní zástavba.
Skála s jeskyní Padouška byla nad spodní částí obce.

Pohled na vesničku Chudobín v údolí Svratky.

Na snímku patrné půvdní řečiště Svratky a cesta z Víru k Chudobínu a Dalečínu.

Údolí nad Vírem z místa pod budoucí hrází přehrady. Foto je z období r. 1947 – 48.
Probíhá již odlesňování svahů pro hráz, v údolí stojí první stavby zařízení staveniště.

V Kronice obce Vír v roce 1948 na str. 136 – 7 nakreslil kronikář stávající stav obcí, cest, řeku Svratku a budoucí zátopovou oblast přehrady.

Pohled do údolí Svratky na Hrdé Vsi u Víru před výstavbou ubytovacího tábora pro pracovníky stavby.

V pozadí továrna Rotter.