Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Vyrovnávací nádrž Vír II

Součástí vodního díla Vír I je vyrovnávací nádrž Vír II, vybudovaná na 111,6 km řeky Svratky na začátku říčního meandru pod obcí Vír.

Slouží k vyrovnávání průtoků v řece, rozkolísaných nepravidelnou činností špičkové elektrárny na Víru I.

Nádrž má objemu 290 000 m3.

Pohled na místo, kde byla zbudována nádrž Vír II.

Řez hrází vyrovnávací nádrže v místě přepadu a regulačních klapek,

Počátek ražby přivaděče vody na turbinu Vír II.

Stavební dvůr.

Místo kde končí 132 m dlouhá štola přivaděče a příprava pro výstavbu mostu přes Svratku.

Stavební dvůr Vír II a původní zástavba.

Stavební dvůr Vír II a původní zástavba.

Výstavba probíhala v letech 1948 až 1952.

Pohled na staveniště z pravého břehu.

Celkový pohled na přehradu Vír I, obec Vír a vyrovnávací nádrž Vír II.

Pravobřežní pohled na hráz …

… a pohled z levého břehu.

Hráz nádrže má železobetonovou konstrukci, tvořenou soustavou samostatných pilířů, o které se opírají betonové hradící desky na návodní straně. Ze vzdušné strany je prostor vyzděn z cihel (brání promrzání hradících desek).

U pravého břehu je přelivná část hráze, tvořená regulačními klapkami 2×14,0 m.

Hráz je v koruně dlouhá 165,0 m a výška nade dnem je 11,0 m.
V koruně hráze je manipulační lávka.

Energetické využití je zajištěno průtočnou vodní elektrárnou s osazenou Kaplanovou turbínou o výkonu 0, 742 MV a hltnosti 1,7 – 8,0 m3/ s.

Voda procházející přes přelivnou část hráze Vír II.

Voda je přiváděna 132 m dlouhou štolou o průtočné ploše 5 m2, začínající cca 50 m od hráze v pravém břehu, s maximálním spádem 13,5 m.
Prochází pod skalním ostrohem a je vyústěna do potrubí o Ø 2.000 mm. Po pro projití elektrárnou je odvedena do původního řečiště Svratky.

Turbínu vyrobili a instalovali pracovníci ČKD Blansko.

Do provozu byla uvedena 4. listopadu 1952.

Interiér vodní elektrárny Vír II. s generátorem.

Rok 2007 – prováděná oprava vyrovnávací přehrady Vír II.
Vypuštěná nádrž z důvodu opravy odtoků do elektrárny.

Pohled na Vír II od jihozápadu.